Logo
Presentations »» Project »» Workshops »» Contact Information »» Administrating »»
Latvia

Latvia

Webadmin
The Latvians in Limassol
Webadmin
The Latvians in Limassol 2
Maruta
Aspazija 1
Webadmin
Aspazija 2
Webadmin
Aspazija 3
Webadmin
Aspazija 1
Latvijas Sieviešu invalidu asociācija – “Aspazija” tika nodibināta, lai palīdzētu sievietēm invalīdēm integrēties sabiedrība, sniegtu nepieciešamo psiholoģisko un morālo atbalstu, kā arī iespējas izglītoties. Pašlaik asociācijas darba ir iesaistījušas sievietes ar invaliditāti gan Rīgā, gan 10 organizācijas filiālēs visā Latvijā.

Asociācija izveidota ar mērķi palīdzēt sievietēm invalīdēm kļūt par pilntiesīgām sabiedrības loceklēm, aizstāvēt viņu intereses un tiesības. Šobrīd LSIA “Aspazija” par prioritāti ir izvēlējusies savu biedru izglītošanu, informācijas sniegšanu un sadarbības izveidošanu ar nevalstiskam organizācijām Latvija un Eiropas valstis.

LSIA “Aspazija” pirmā no invalīdu organizācijām Latvijā iekļāvās Phare un Tacis LIEN programmā ar projektu “Invalīdu iespēju uzlabošana”. Starptautiskajā projektā partnerorganizācijas bija LSIA “Aspazija” un līdzīgas organizācijas no Spānijas, Zviedrijas un Igaunijas. LSIA „Aspazija” ir liela pieredze projektu īstenošanā.Webadmin
Box 154
95324, Haparanda, Sweden
da1@svefi.net
,
Created
2007-05-26 17:09:33
Updated
2007-05-28 14:53:29


All the presentations of this craftsman »»
Edit presentation »»

This project is carried out with the support of the European Commission, Directorate Education and Culture. Sole responsibility for this website lies with the authors. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained in this website.