Logo
Presentations »» Project »» Workshops »» Contact Information »» Administrating »»
Latvia

Latvia

Webadmin
The Latvians in Limassol
Webadmin
The Latvians in Limassol 2
Maruta
Aspazija 1
Webadmin
Aspazija 2
Webadmin
Aspazija 3
Webadmin
Aspazija 2
2001. gadā LSIA „Aspazija” realizēja projektu „Kultūra – ceļš uz saskaņu”, 2002. gadā - „Integrācija caur kultūru”, kuros veidojās savstarpēja sapratne un jauni kontakti starp dažādu tautību sievietēm ar invaliditāti. 2003. gadā ir veikts pētījums sadarbībā ar ANO Starptautiskā Darba organizāciju, lai noteiktu, cik lielā mērā sievietes ar invaliditāti ir iekļāvušās

uzņēmējdarbībā un integrējušās sabiedrībā. Bez šiem projektiem organizācija ir realizējusi arī divus ESF projektus – „Sievietes invalīdes ceļā uz komercdarbību” un „Sievietes invalīdes nākotnes motivācija”. Šī konkrētā projekta mērķis ir sociāla atbalsta sniegšana un sociālas reintegrācijas veicināšana cilvēkiem ar invaliditāti dažādās sociālas dzīves sfērās –

– darbs, izglītība, ģimene, rehabilitācija, brīvais laiks un kultūra. Iepazīstoties ar to kā citās valstīs tiek risināta invalīdu integrācija sabiedrībā, arī mūsu organizācijas darbā būs iespējas pārņemt šo pieredzi. Patlaban Eiropā notiek aktīva cilvēku ar invaliditāti rehabilitācija, izmantojot mākslas, mūzikas un citu aktivitāšu pamatus.Webadmin
Box 154
95324, Haparanda, Sweden
da1@svefi.net
,
Created
2007-05-26 17:17:05
Updated
2007-05-28 14:53:51


All the presentations of this craftsman »»
Edit presentation »»

This project is carried out with the support of the European Commission, Directorate Education and Culture. Sole responsibility for this website lies with the authors. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained in this website.